Home

Columns

Verhalen

Artikelen

Contact

 

 

 

 

Wakker Nederland

De media zijn partijdig.  Linkse politici komen uitgebreid aan het woord, terwijl rechtse geluiden niet gehoord worden. Gedreven door  dergelijke  ongefundeerde ideeën zijn er altijd mensen die menen te moeten ingrijpen. De hufters van GeenStijl kwamen met PowNed en onze nationale trots De Telegraaf nam niet eens de moeite een nieuwe naam te verzinnen en betrad met het reeds bestaande eigen slogan de omroepwereld  met Wakker Nederland.

Kort nadat ik het bericht had gelezen dat Wakker Nederland de magische grens van 50.000 leden gepasseerd was en mee mocht doen, zag ik op mijn rekeningoverzicht dat er een bedrag van € 5,72 was geïncasseerd en ik bij deze lid was van de nieuwe omroep. Voor alle duidelijkheid en wellicht ten overvloede: nooit had ik mijzelf opgegeven , laat staan mijn rekeningnummer doorgegeven en toestemming verleend tot een dergelijke incasso. Een telefoontje naar de nieuwe club leerde mij dat mijn rekeningnummer op miraculeuze wijze was gekoppeld aan een al dan niet gefingeerde naam en dat het geheel één lid in de telling van 50.000 was. Na de mevrouw aan de andere kant van de lijn duidelijk te hebben gemaakt dat ik niet geassocieerd wenste te worden met De Telegraaf en al wat daarbij hoorde, was het zaak het afgeschreven bedrag teruggestort te krijgen. Op mijn vraag hoe een dergelijke fout mogelijk was vertelde de ING-medewerkster dat deze incasso’s in dusdanige grote aantallen worden aangeboden dat de bank slechts steekproefsgewijs naam en nummer van de rekeninghouder controleert. Kan het zijn dat ik niet de enige ben die absoluut geen lid wil zijn, maar op deze manier wel is meegeteld in het rap bereikte verplichte aantal aanmeldingen?  In ieder geval heb ik onvermoed en tegen mijn wil bijgedragen aan de totstandkoming  van deze overbodige omroep van rechtse schreeuwlelijken en dat zit me niet lekker.

Het geld is inmiddels teruggeboekt en Nederland zal binnenkort kunnen genieten van nog meer rotzooi op televisie en radio. Blijf er niet wakker voor, zou ik zeggen.

 

Door Saskia van Klinkenberg, 5 april 2009

Reageer op dit artikel!