Home

Columns

Verhalen

Artikelen

Contact

 

 

 

 

Segway

Sinds enige tijd kennen we de Segway als vervoermiddel. Het gaat hier om een soort veredelde autoped, die door middel van twee kleine electromotoren is uitgerust en die erop gericht is om met één persoon erop een snelheid van maximaal 20 km per uur te halen.

Segway

Sinds 1 juli 2008 mag men met de Segway de straat op, daarvóór mocht hij uitsluitend als speelgoed op het eigen erf worden gebruikt.

Het Verbond van Verzekeraars ziet in de Segway een nieuwe melkkoe, zo blijkt uit een bericht dat het AssurantieMagazine van de gezamenlijke verzekeraars was te lezen. Zij willen de Segways voorzien van kentekenplaten, en dat "om onnodige administratieve lasten voor de aangesloten verzekeraars te voorkomen". Het komt mij juist voor dat het voorzien van eenkentekenplaat de administratieve lasten juist verzwaart. Als je met de Segway schade aan derden veroorzaakt, kan die schade met een gewone aansprakelijkheidsverzekering worden vergoed. Het kenteken moet er kennelijk toe leiden dat er een nieuwe verzekeringsvorm komt die expliciet de schade dekt die met de Segway wordt veroorzaakt, een variant van de bromfietsverzekering dus.

De verzekeraars hebben een brief geschreven aan de vaste Kamercommissies voor Verkeer en Waterstaat en Justitie. Daarin stellen zij: "Omdat in Nederland de gehele infrastructuur van mobiliteit geënt is op kentekenregistratie van motorrijtuigen, pleiten wij ervoor dat hierbij een consequente lijn wordt gevolgd ten aanzien van de Segway en overige soortgelijke voertuigen, die in de toekomst op de markt komen. Wij vragen u om hiermee bij de verdere behandeling van dit onderwerp rekening te houden".

Ze zeggen dus dat het nu eenmaal gebruikelijk is dat alle mobiliteitsartikelen een kentekenplaat hebben en dat deze gedragslijn dan maar consequent moet worden volgehouden. Een armzaliger argument is nauwelijks te bedenken. De kentekenplaat was immers ingevoerd vanwege het verplichte karakter van de verzekering van bestuurders van zo'n vervoermiddel. Dit heeft er mede toe geleid dat ook bromfietsers een examen moeten afleggen voordat ze de weg op mogen, respectievelijk een kenteken op hun naam krijgen. Met andere woorden: als je geen geen bromfietsdiploma hebt, kun je geen verzekering afsluiten, krijg je geen kentekenplaat op jouw naam en ben je strafbaar als je je op de openbare weg begeeft.

De volgend stap is dat rolstoelen met een electromotor ook een kenteken moeten hebben, als het aan de verzekeraars ligt. Daarna volgen de fietsen die een electromotortje aan boord hebben, dus niet alleen de snorfiets, maar ook de generatie fietsen met een hulpmotortje. Dat kan er maar zo toe leiden dat iedereen die gebruik maakt van dergelijke vervoermiddelen ook nog een verkeersexamen moeten afleggen.

 

Door Myra Ronner, 18 november 2009

 

Reageer op deze column!