Home

Columns

Verhalen

Artikelen

Contact

 

 

 

 

Omgevingsloket doorstaat vuurproef?

Koppenmakers slaan de plank weleens mis, en niet zo’n beetje ook. Maar Marco Zandbergen van de gemeente Leidschendam - Voorburg werkte dit ook wel in de hand toen hij zich liet interviewen door het blad “Binnenlands Bestuur”. Wat is er aan de hand?

Het ministerie van VROM heeft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aanvaard gekregen, die regelt dat per 1 januari 2010 in alle gemeenten en provincies een zogenaamde omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Dit is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die moet leiden tot minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers, kortere procedures en betere dienstverlening. De nieuwe vergunning vervangt tal van andere vergunningen, zoals bouw- , milieu-, kap-, sloop-, inrit, -aanleg-, monumenten en last but not least ook de milieuvergunning. Deze moesten steeds apart aangevraagd worden. Ook u bent er  vast wel eens eentje vergeten. Maar dat gaat veranderen, tenminste als het hele systeem goed gaat werken. Gemeenten hebben bij VROM nog wel om extra geld nog gebedeld om het omgevingsloket zonder problemen te laten functioneren. Maar met beperkt succes, want eind 2008 zegde het ministerie VROM  € 40 miljoen toe, terwijl de Vereniging Nederlandse Gemeenten op zeker 66 miljoen gerekend had. Voorafgaand aan de officiële ingangsdatum mag de gemeente Leidschendam - Voorburg in 2009 als eerste proefdraaien. En dat moet heel Nederland weten! Tal van persberichten gingen de deur uit en de teneur is onverminderd positief. Er is geen twijfel mogelijk, dit gaat – of liever moet - een succes worden.

Ook voor Binnenlands Bestuur is het op 30 januari is al helemaal duidelijk: “Omgevingsloket doorstaat vuurproef”. Let wel, het systeem is in de proefgemeente pas sinds 28 januari 2009 kennelijk ‘up and running’, maar gemeentelijk projectleider Marco Zandbergen weet het al zeker: “Het werkt”. Pas verderop in het artikel wordt duidelijk wat er precies werkt, want afdelingshoofd Dienstverlening, Vergunningen en Belastingen, Dick Scheper licht toe dat Leidschendam-Voorburg de komende maanden voorzichtig begint. In eerste instantie worden namelijk alleen eenvoudige vergunningaanvragen digitaal in behandeling genomen. ‘Dan moet je denken aan een lichte bouwvergunning of een kapvergunning. Gaandeweg bouwen we uit naar steeds complexere aanvragen. Het is een oefenjaar, waarin we hopelijk zullen zien dat het werkt. Learning by doing, ofwel: al doende leert men.’

Natuurlijk doe ik de proef op de som en dus ga ik naar de website van de gemeente Leidschendam – Voorburg: www.leidschendam-voorburg.nl. Ik vind er heel wat loketten, zoals het Trouwloket, Zorgloket, WOZ-loket en het Ondernemersloket, maar een ‘Omgevingsloket’ vind ik nergens. Voor alle zekerheid heb ik ook nog maar eens de zoekfunctie rechtsboven aan het werk gezet, maar het resultaat is: ‘Geen resultaten gevonden!’ Jawel, inclusief uitroepteken, het lijkt de Donald Duck wel die ook achter iedere zin een ! plaatst. Wel staat op de website de oude vertrouwde informatie over het aanvragen van de bouwvergunningen met daarbij als kanttekening dat er een veelheid aan bouwvoorschriften en regels bestaat, die verschillen per bouwwerk en per situatie en dat deze regelmatig veranderen “Dat maakt het aanvragen van een bouwvergunning soms tot een ingewikkelde zaak. Daarom is het belangrijk uzelf van tevoren goed te informeren.” Ik lees ook nog: “Het is bij de gemeente Leidschendam – Voorburg al langer mogelijk om het plaatsen van een dakkapel via Internet aan te vragen.” Met andere woorden, in de eerste vier weken van januari is er helemaal niets nieuws getest, maar is er gewoon voortgeborduurd op wat er al mogelijk was. Helemaal aan het eind van het artikel staat in omfloerste taal dat “Leidschendam-Voorburg de komende tijd aan de slag gaat met de nieuwste digitale toepassingen. Met andere woorden, dan pas wordt de software geplaatst die Omgevingsloket ondersteunt.

Met mij heeft u intussen vastgesteld dat kop ‘Omgevingsloket doorstaat vuurproef’ de plank volkomen mis slaat. “Omgevingsloket bijna klaar voor vuurproef” zou bijvoorbeeld veel beter zijn.

 

Eduard Dame, 10 februari 2009

Reageer op dit artikel!