Home

Columns

Verhalen

Artikelen

Contact

 

 

 

 

Moslims niet groen genoeg?

De hang naar islamofobie in Nederland neemt af en toe tamelijk groteske vormen aan. In Trouw stond op 6 januari een artikel over allochtonen die milieubewuster moeten worden gemaakt. Bedoeld wordt hier alleen de islamitische allochtoon, zo blijkt. De gedachte is dat islamieten door een verkeerde uitleg van enkele basisveronderstellingen van het islamitisch geloof minder milieubewust zouden zijn. Het is de bedoeling dat deze groep allochtonen door de Stichting voor Natuur- en Milieueducatie IVN, middels het project “De Groene Moskee”, onderwezen wordt in duurzaamheid. Speerpunten zijn voedselresten, fietsen, het gebruik van water en schoonmaakmiddelen en energie.

Los van de vraag of islamitische allochtonen minder milieubewust zijn dan de overige burgers in Nederland, wordt in het krantenartikel een voorbeeld genoemd dat in het oog springt. De veronderstelling wordt namelijk geuit dat islamitische allochtonen vaker de kraan laten lopen bij het tandenpoetsen. Dat zou komen omdat deze groep medeburgers Nederland zien als waterland, waarin er geen schaarste aan water is. Dat is ook bepaald geen vreemde gedachte, aan water hebben we geen gebrek. Dat drinkwater eerst gezuiverd moet worden komt voornamelijk omdat we het zelf eerst hebben vervuild. Als we meten hoeveel water er ongebruikt wegspoelt als de kraan tijdens het poetsen van de tanden open blijft staan, blijkt dat maximaal 10 liter te zijn. Dit komt overeen met 1000 liter per jaar voor wie twee maal daags poetst. Verondersteld mag worden dat schaarse goederen duur zijn. Maar water is juist erg goedkoop. De prijs van een kubieke meter water (1000 l) bedraagt in Nederland rond de € 2. Een zuinige poetser kan dus welgeteld € 2 per jaar sparen. Het jaarverbruik in ons huishouden bedraagt ca. 125 kubieke meter. Er kan dus welgeteld 8 promille bezuinigd worden. Laatste punt: het ongebruikte water is niet verontreinigd en belast de waterzuiveringsinstallatie niet of nauwelijks. Kortom, wie de kraan openhoudt bij het tandenpoetsen valt niets te verwijten en hoeft niet lastiggevallen te worden met benepen Hollandse burgerlijkheid. Het is dat de Groene Moskee ook niet nog eens propageert dat elektrisch poetsen uit den boze is.

Wat doen islamitische allochtonen volgens genoemde Stichting nog meer verkeerd? Gesteld wordt dat islamieten broodkruimels op straat gooien om de vogels te voederen, terwijl ze niet weten dat dit ook ongedierte aantrekt. De reden zou zijn dat islamieten het zonde vinden om voedsel en vooral brood weg te gooien. Wij hebben echt niet de indruk dat allochtonen vaker dan autochtonen broodkruimels strooien voor eenden en andere vogels. Ook wordt gesteld, maar niet bewezen, dat allochtonen agressievere schoonmaakmiddelen gebruiken dan autochtonen. Ook hier al weer een religieuze reden: islamieten hebben reinheid hoog in het vaandel staan en thuis wordt dit in de praktijk gebracht door stevig schoon te maken en te poetsen. Prima, hoewel onze recente bezoeken aan Egypte en Marokko hebben geleerd dat niet iedere moslim er zo over denkt. Maar hoe dan ook, het is waarschijnlijker dat agressievere (lees: minder duurzame) schoonmaakmiddelen goedkoper zijn dan “schone” schoonmaakmiddelen, en dat er een verband bestaat tussen koopkracht en het gebruik van deze agressieve middelen. Sowieso is de werkelijkheid dat het opleidingsniveau en de koopkracht van mensen in Nederland veel meer bepalend zijn voor in hoeverre mensen duurzaam bezig zijn. Dat onder de minder hoog opgeleide en minder koopkrachtige populatie relatief veel islamitische allochtonen zitten is vooralsnog een gegeven.

Al met al is de Stichting IVN met een initiatief bezig dat nauwelijks zoden aan de dijk kan zetten, en islamitische allochtonen ten onrechte te kijk zet als milieubelastende mensen. Zou de Stichting niets beter te doen hebben?

 

Door Eduard Dame (milieukundige) en Myra Ronner, 12 januari 2011

 

Reageer op dit artikel!