Home

Columns

Verhalen

Artikelen

Contact

 

 

 

 

Terugbetalen Icesave-schuld wordt een makkie voor IJsland

Het terugbetalen van de Icesave-schuld is niet zo’n zware last voor de IJslanders als we eerder dachten. Het terugbetalen is goed te doen, zeker onder de huidige voorwaarden. De IJslandse regering sloot op 18 oktober een deal met de Nederlandse en Engelse regering over het terugbetalingsregeling voor de voormalige spaarders bij de  internetspaarbank Icesave. Dit meldt de regering op haar website.

 

Akkoord parlement

Het parlement van IJsland moet alleen nog akkoord gaan met der regeling. Maar de verwachting is dat de volksvertegenwoordiging haar zegen wel zal geven. Het treffen van een regeling is erg belangrijk voor IJsland, omdat zonder een betalingsregeling met Nederland en het Verenigd Koninkrijk het land geen financiële steun krijgt van het IMF. Ten tweede zijn de kansen voor IJsland om lid te worden van de Europese Unie zonder een deal vrijwel verkeken. Bovendien hangt de regeling door een flinke meevaller niet meer als een molensteen om de nek van de IJslandse bevolking.

In september van dit jaar stelde de IJslandse topeconoom Thórólfur Matthíasson al dat zijn land de schuld best kon terugbetalen. Onder de deal die er nu gesloten is, is het zeer waarschijnlijk dat hij gelijk krijgt. Matthíasson wees al op de waardering van de IJslandse kroon die een handje zal helpen.

 

Opwaartse bijstelling geschatte waarde van de boedel

Maar ook de boedelopbrengst van Landsbanki, de moeder van Icesave, maakt het een stuk gemakkelijker voor de regering van IJsland om de schuld af te betalen. De opbrengst van de boedel lijkt namelijk een stuk hoger uit te pakken dan eerder dit jaar werd verwacht. Vooral Brits vastgoed en leningen aan bedrijven bleken meer waard dan aanvankelijk werd gedacht. Het comité van curatoren maakte een overzicht met de geschatte waarde van de bezittingen van Landsbanki waarop te zien is dat de geschatte waarde van de boedel is gestegen.

 

Nederland vooraan in de rij


Het comité van curatoren van Landsbanki denkt dat preferente schuldeisers, ofwel schuldeisers die voor in de rij staan, 90 procent terug kunnen krijgen uit de verkoop van de boedel van de bank. Een woordvoerder van het IJslandse ministerie van Financiën, bevestigt desgevraagd aan Z24 dat de Nederlandse regering inderdaad zo’n preferente schuldeiser is.

Goed nieuws dus voor Wouter Bos en voor de IJslandse regering. Mocht de Icesave-schuld inderdaad voor 90 procent afgelost kunnen worden met de opbrengst van de boedel, dan blijft er nog 130 miljoen (exclusief rente) voor de IJslandse regering over om terug te betalen aan de Nederlandse staat. De gehele schuld aan Bos bedraagt immers 1,3 miljard euro.
Ook met de drempel die in het akkoord staat, zou terugbetaling geen enkel probleem moeten zijn. “Om voor IJsland voldoende flexibiliteit te behouden is in de aanvullende overeenkomst afgesproken dat de jaarlijkse betaling van IJsland in elk geval niet het bedrag hoeft te overschrijden dat gelijk is aan 2 % van de cumulatieve groei van het Bruto Binnenlands Product van IJsland”, schrijft minister Bos in zijn brief aan de Tweede Kamer over de overeenkomst.

Het IMF en de Wereldbank verwachten voor IJsland vanaf 2011 een groei van minimaal 2 en maximaal 5 procent.


Terugbetaling


De terugbetaling van de lening werkt als volgt. Een deel van het terug te betalen bedrag zal afkomstig zijn uit de boedel van Landsbanki. Als de inschattingen van het comité van curatoren kloppen, is dat 90 procent. De restantschuld van 130 miljoen betaalt IJsland in 32 gelijke termijnen terug (4 termijnen per jaar), vanaf 2016.  Een simpele rekensom leert dat dit neerkomt op een aflossing van 16,25 miljoen euro per jaar. Als het een beetje meezit, is die schuld in 2024 afgelost.
Al met al lijkt alle commotie die er eerder was over het terugbetalen van de schuld een storm in een glas water.


Kunnen we nu niet sneller ons geld terugkrijgen?


Ook al hangt de Icesave-schuld niet langer als een molensteen om de nek van de IJslanders, aan de snelheid waarmee de schuld wordt afgelost zal waarschijnlijk niets veranderen, aldus het IJslandse ministerie van Financiën. Er is simpelweg onvoldoende financiële ruimte om sneller terug te betalen, zegt een woordvoerder.
Om voor IJsland voldoende flexibiliteit te behouden is in de aanvullende overeenkomst afgesproken dat de jaarlijkse betaling van IJsland in elk geval niet het bedrag hoeft te overschrijden dat gelijk is aan 2% van de cumulatieve groei van het Bruto Binnenlands Product van IJsland.
Zou IJsland een aantal jaren van weinig groei van het Bruto Binnenlands Product kennen, dan kan dit tot gevolg hebben dat in 2024 niet de gehele schuld inclusief rente is terugbetaald. Een eventuele restantschuld in 2024 zal door IJsland dan wederom in reeds afgesproken termijnen worden afbetaald.

Onder de deal mag de terugbetaling jaarlijks niet meer dan 6 procent van het IJslandse bruto nationaal product bedragen. De spaartegoeden worden over een periode van 8 tot 14 jaar afbetaald, maar ook na 2024 krijgen spaarders hun geld terug

 

Door Eline Ronner, 20 oktober 2009

 

Reageer op dit artikel!

 

 

 

Dit artikel werd ook gepubliceerd op de website van Z24.