Home

Columns

Verhalen

Artikelen

Contact

 

 

 

 

Fiscale constructies

De afgelopen week meldden diverse kranten en journaals dat vanuit Paleis Noordeinde een tweetal stichtingen worden gerund, waarin de vermogens van prinses Christina en van de familie De Bourbon de Parme worden beheerd. Zowel politici als briefschrijvers aan de kranten buitelen over elkaar heen om de fiscale constructies te veroordelen.

Niemand weet overigens hoe groot die vermogens zijn, hoewel er druk over wordt gespeculeerd. De Volkskrant suggereert dat het "mogelijk tientallen miljoenen" zijn, maar waarop dat gebaseerd is, blijft duister. Terwijl zo ongeveer in één adem wordt gesteld dat de financien van het Koninklijk huis "transparant" dienen te zijn.

De werkelijkheid is dat die transparantie er wel degelijk is. Terwijl Balkenende al geruime tijd geleden de opdracht heeft aanvaard om de kosten die gepaard gaan met het Konkinklijk huis, in kaart te brengen, heeft zijn ministerie kennelijk niet gezien dat deze stichtingen al in 2005 zijn opgericht. Pal onder zijn neus dus. Er is niets schimmigs gebeurd, de stichtingen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, de fiscale constructies (als daarvan al sprake is, want dat staat niet vast) zijn voorgelegd aan de Nederlandse en de Britse belastingdiensten. Deze instanties hebben geen bezwaren geuit.

Vanuit mijn ervaringen in het fiscale wereldje kan ik melden dat dergelijke constructies aan de orde van de dag zijn. De fiscale adviespraktijk drijft er voor een heel groot deel op. Niemand die zich daar druk over maakt, sterker nog: op feestjes en partijen wordt er vaak met bravoure over verteld, en zelfs over de trucs die mensen uithalen waardoor de fiscus niet alleen is ontweken, maar zelfs ontdoken. Ik merk keer op keer dat het als een heldendaad wordt gezien als je de fiscus lekker te grazen hebt genomen.

En gaan we overigens niet allemaal als het zo te pas komt, in het "belastingparadijs" Luxemburg onze auto's voltanken met goedkope brandstof? Daar heb ik nou nog nooit een onvertogen woord over gehoord (zie ook mijn artikel Belastingparadijs op deze site).

Dat de politiek voorop loopt met hun veroordelingen en verklaart dat dit soort zaken onder zware politieke druk staan, is ronduit hyprocriet. De Europese Commissie probeert al geruime tijd de constructies aan te pakken, maar krijgt daarbij weinig steun vanuit de Nederlandse politiek. Al tientallen jaren wordt er vanuit "Europa" getracht om meer uniformiteit in de belastingheffing te krijgen, maar zonder veel resultaat. Zelfs de BTW-tarieven liggen na 40 jaar (!) gemeenschappelijke Europese regelgeving nog altijd even ver uit elkaar. Alle fiscale sluiproutes binnen Europa zijn in één klap afgesloten als de belastingen op z'n minst grotendeels uniform zouden zijn. Maar nee, Nederland wil heel graag het laagste tarief voor vennootschapsbelasting heffen, want dan is het aantrekkelijk voor bedrijven om zich hier te vestigen. Anders gezegd: Nederland nodigt bedrijven uit om zich hier te vestigen omdat ze dan minder belasting hoeven te betalen dan elders in Europa (de "Amsterdam-route" wordt dit ook wel genoemd). Dat is nu precies wat er in de "koninklijke" stichtingen gebeurt. En waarom denkt u trouwens dat deze stichtingen vanuit Nederland worden bestuurd? Juist: omdat dat fiscaal het gunstigst is. En dan is de cirkel weer rond.

Myra Ronner,10 februari 2009

Update (toegevoegd 2 maart 2009): Onlangs verscheen er een stukje over U2, die in ons eigen Nederlandse belastingparadijs de Ierse fiscus ontvlucht. Ierland is daar boos over, meldt het artikel. Zo zie je maar weer: als je echt belastingparadijzen om zeep wilt helpen, moet je toch echt in eigen land beginnen.

U2

Reageer op dit artikel!