Home

Columns

Verhalen

Artikelen

Contact

 

 

 

 

Culturele kaalslag

Sinds enige tijd circuleert er een petitie onder de naam: Stop de culturele kaalslag. Die is in eerste instantie gericht tegen de maatregelen die dit bruine kabinet voor Nederland in petto heeft op het gebied van bezuinigingen op allerlei culturele activiteiten.

Echter ook de lokale politiek heeft op verschillende plaatsen de subsidies drastisch verlaagd of zelfs helemaal geschrapt, bijvoorbeeld ten behoeve van muziekscholen. Meestal draait het er dan op uit dat de tarieven voor het volwassenen-onderwijs op deze muziekscholen, flink worden verhoogd. Dat kan ertoe leiden dat muziek- en dansonderwijs voor volwassenen te duur wordt; en het lucratiever wordt om privélessen te nemen (voor wie het zich kan veroorloven).

De kans is dus reeel dat de vraag naar privélessen op het gebied van muziek en dans gaat toenemen, en het toeval wil dat daartegenover ook veel docenten staan die bij de muziekscholen uren hebben moeten inleveren. Het gevolg is duidelijk: vraag en aanbod kunnen elkaar in de privésfeer ontmoeten. Het ligt voor de hand dat, om de privélessen betaalbaar te houden, deze zich in het zwarte en/of grijze circuit zullen afspelen. Terwijl bovendien de betrokken docenten wellicht recht hebben op een (gedeeltelijke) werkloosheidsuitkering.

Het kan dus maar zo gebeuren dat deze maatregel Vadertje Staat meer gaat kosten dan dat hij oplevert.

Toch is het niet alleen hierom dat de geplande bezuinigingen op culureel gebied uitgesproken dom zijn. Cultuur is beschaving, en een gebrek daaraan leidt onherroepelijk tot een groot tekort aan algemene ontwikkeling, aan een gebrek aan relativerend vermogen, historisch besef, expressief en creatief vermogen. Je moet er niet aan denken wat voor holbewoners we zouden zijn zonder cultuur.

Ik mag een ieder dit het nog niet heeft gedaan, graag vewijzen naar bovengenoemde petitie, met het verzoek die te ondertekenen!

Door Myra Ronner, 14 november 2010

Reageer op dit artikel!