Home

Columns

Verhalen

Artikelen

Contact

 

 

 

 

CDA bestrijdt niet de files, maar wel de provincies

De Tweede Kamerleden Charlie Aptroot van de VVD en Ger Koopmans van het CDA debatteerden in het programma Buitenhof (zondag 22 november) over het voornemen van het kabinet om rekeningrijden in te voeren. De uitkomst was buitengewoon verhelderend voor wie er oog en oor voor had.

Kamerlid Ger Koopmans van het CDA gaf aan het systeem van rekeningrijden te steunen, maar tegen het invoeren van regionale spitstarieven te zijn. Met uitzondering evenwel van de regio Amsterdam, dat een pilot project zou moeten zijn. Het waarom daarvan werd de kijker niet helemaal duidelijk, want de argumentatie reikte niet verder dan dat het – ik vermoed binnen het CDA - zo afgesproken was. VVD-Kamerlid Aptroot haakte hier handig op in. Hij kondigde meteen een amendement aan om de spitsheffing in zijn geheel uit het wetsvoorstel te halen. Met de zekere steun van het CDA zou het zo’n amendement beslist worden aanvaard. Wat Aptroot heel goed wel, en Koopmans kennelijk in het geheel niet begrijpt is dat rekeningrijden zijn doel voorbij schiet als er geen specifieke spitsheffingen gelden op  trajecten die erg filegevoelig zijn. En Aptroot weet ook dat rekeningrijden zonder spitsheffing onaanvaardbaar is voor de overige politieke partijen die zich vooralsnog positief hebben uitgesproken tegen rekeningrijden. En dat er dankzij het CDA dus hoop is op afstel.

Trouwens, spitsheffing of niet, van de invoering van rekeningrijden zoals minister Eurlings dat heeft uitgewerkt, gaat Nederland heel veel spijt krijgen. Niet dat het idee op zich verkeerd is, maar de gekozen opzet rammelt aan alle kanten (zie ook het artikel Rekeningrijden op deze site). Een goed eerste overzicht is hier te vinden en dat is nog maar het eerste schot voor de boeg. Er zitten nog veel meer adders onder het gras. Zelf denk ik dat het systeem uitermate fraudegevoelig is en dat de mogelijkheden om het systeem goed te controleren en te handhaven ontoereikend zijn. Ook denk ik dat de omstandigheid dat er geen beroep kan worden ingesteld tegen het aantal geregistreerde kilometers zonder meer sneuvelen gaat bij het Europese Hof van Justitie. En dus dat er straks wel bijgehouden moet worden wie waar en hoe laat heeft gereden, wat leidt tot een directe inbreuk op de privacy.  

Terug naar Buitenhof. Eerst dacht ik dat Kamerlid Koopmans zich versproken had en buiten het mandaat van de fractie was getreden. Ik vreesde al voor zijn woordvoerderschap en daarmee voor zijn verdere politieke carrière. Maar dit alles bleek niet aan de orde,  want een dag later verkondigde hij net zo vrolijk dezelfde boodschap bij RTL Nieuws. Fractieleider Pieter van Geel laat hem dus zijn gang gaan, waaruit afgeleid mag worden dat ‘geen spitsheffing’ echt het standpunt van het CDA is. En dus is er geen andere conclusie mogelijk dat het CDA geen boodschap aan de files heeft. In ieder geval niet buiten de regio Amsterdam.

Het CDA is ook nooit echt een fervent voorstander van rekeningrijden geweest. Bij de coalitiebesprekingen heeft het CDA moeten slikken dat rekeningrijden op de agenda van het Kabinet werd geplaatst. Tegenstribbelen is nu dus nog het enige wat rest. Plus van de nood een deugd maken! In de discussie in Buitenhof ging het opeens ook over de provinciale belastingen. Kamerlid Aptroot merkte op dat Eurlings wel het schrappen van de motorrijtuigenbelasting  had meegerekend, maar niet dat de provincies alternatieve belastingen of heffingen zullen gaan invoeren om het verlies aan provinciale opcenten te compenseren. Het gaat daarbij om ongeveer 1,3 miljard Euro. Vervolgens kwam de CDA-aap uit de mouw. Kamerlid Koopmans zei dat “het CDA heel terughoudend is om het middenbestuur een nieuwe belasting te geven” en ‘dat het hele middenbestuur dat we een in Nederland hebben, best een onsje minder kan” en ook nog “dat we moeten bekijken of we door middel van de introductie van de kilometerheffing ook daar een slag kunnen slaan.”

Samengevat komt her op neer dat het CDA van rekening rijden geen succes wil maken, maar  wel wil gebruiken om de provincies een poot uit te draaien. Nee, dan heb ik toch liever de oprechtheid van de VVD die deze manier van rekeningrijden ronduit afwijst. En daarbij – voor een keer - ook nog het gelijk aan zijn zijde heeft.

Door Eduard Dame, 25 november 2009

 

Reageer op dit artikel!