Home

Columns

Verhalen

Artikelen

Contact

 

 

 

 

Beleggen in 2009

Crisis of niet, voor beleggers was 2009 bepaald geen slecht jaar. Voor wie het nog niet aandurfde om in aandelen te stappen, waren obligaties een goed alternatief met aantrekkelijke rendementen. Maar in 2010 is het feest naar verwachting weer voorbij.

Cashen met junk bonds
Voornamelijk de zogenaamde high yield obligaties deden het goed met een rendement van bijna 60 procent. High yield obligaties zijn schuldpapieren van wat minder kredietwaardige bedrijven en deze zijn door hun lagere rating een stuk risicovoller dan ‘gewone’ obligaties.
Aan het begin van het jaar was de risico-opslag op deze obligaties, ook wel credit spread genoemd, enorm hoog. Beleggers waren doodsbenauwd dat de bedrijven niet meer aan hun schulden konden voldoen en eisten dus een hoge rentevergoeding voor hun geld. Toen in de loop van het jaar de rust weer enigszins terugkeerde op de financiële markten, daalde de opslag.
Voor het komende jaar verwacht Reiniera van der Feltz, obligatie analist bij Van Lanschot, dat je dergelijke klappers niet meer kunt maken op deze speculatieve obligaties. “Als het economische klimaat weer een beetje slechter wordt, zullen juist deze obligaties een tik krijgen”, voorspelt zij. Met een pakketje veiligere, "Investment grade" bedrijfsobligaties ben je komend jaar beter af, denkt de analist.

Investment grade
Ook Fred Griffejoen van Florint Capital, een onafhankelijke vermogensbeheerder die is gespecialiseerd in veilige obligaties voor institutionele beleggers, is voor 2010 positief over de rendementsverwachtingen van veilige bedrijfsobligaties. Omdat deze obligaties minder risicovol zijn, leveren ze uiteraard een minder hoge vergoeding op dan de high yield obligaties. Toch viel er ook met deze obligaties in 2009 nog een mooi resultaat te behalen. Het rendement op een gespreide portefeuille van  investment grade bedrijfsobligaties was dit jaar tussen 16 en de 18 procent.
De verwachting is echter dat de rendementen van deze defensieve bedrijfsobligaties  in 2010 lager zullen zijn dan in 2009. Investment grade bedrijfsobligaties zullen echter naar verwachting van Florint Capital wederom hoger gaan renderen dan staatsobligaties.

Staatsobligaties
Tot slot was het rendement op staatsobligaties hoger dan op een doorsnee spaarrekening. Het rendement op Europese staatsobligaties was het afgelopen jaar gemiddeld 6 procent. Staatsobligaties worden traditioneel gezien als de meest veilige belegging die je kunt doen. Een land gaat immers in principe niet failliet en zal dus netjes zijn schulden afbetalen. Hoewel, het afgelopen jaar zagen we dat verschillende landen in de financiële problemen raakten. Hoe meer zorgen over de financiële gezondheid van een land, des te hoger is de rente die het over zijn staatsobligaties moest betalen. “Momenteel zijn dan ook alle ogen op Griekenland gericht,”zegt Wilson Chin, staatsobligatie analist bij ING. Griekenland betaalt momenteel al veel meer rente over zijn obligaties dan bijvoorbeeld de Duitse of de Nederlandse regering. De Grieken kampen met een enorm overheidstekort en een hoge staatsschuld en zullen dus financieel gezien orde op zaken moeten stellen in het komende jaar.

Terugkijkend kunnen we stellen dat er goed geld verdiend kon worden aan obligaties in 2009. De angst dat bedrijven massaal hun schulden niet meer konden afbetalen leidde tot hoge opslagen op bedrijfsobligaties. Inmiddels zijn we economisch gezien in wat rustiger vaarwater terecht gekomen en is de risico-opslag weer een stuk lager. Geen van de door Z24 geraadpleegde experts voorziet dat 2010 dit jaar zal gaan overtreffen.

Door Eline Ronner, 23 december 2009

Reageer op dit artikel!