Home

Columns

Verhalen

Artikelen

Contact

 

 

 

 

Almexx: Het geld ligt op straat!

Sommige mensen denken dat het heel gemakkelijk geld verdienen is. Zo ken ik iemand die via een advertentie mensen aanbood om hun stamboom uit te zoeken. Ze moesten dan € 25 overmaken naar zijn rekening, waarna hij hen meedeelde dat ze van de apen afstamden. Er kwamen heel veel mensen op af en hij had er dus rijk mee kunnen worden, als zijn echtgenote hem niet had overgehaald om al die betalende stumperds hun geld terug te storten.

Almexx

Een tijdje geleden kwam ik op een website, www.ikzoekhuishoudelijkehulp.nl , eigendom van Almexx BV te Enschede. Daar kun je aangeven dat je een hulp zoekt. Hoewel de website stelt dat ze een geschikte hulp zullen vinden" die aan uw criteria voldoet", kun je in de praktijk alleen maar een leeftijdseis aangeven. Je moet daar dan wel extra voor betalen. De site belooft dat ze de kandidaten zorgvuldig screenen, en dat er drie "controlemomenten"zijn; het eerste op het moment van inschrijving van de kandidaat, het tweede zou plaatsvinden bij het selecteren van de kandidaat, en de derde controle moet plaatsvinden door de hulpvrager zelf, bij de kennismaking. Maar zodra Almexx je in contact brengt met de eerste kandidaat, gaan zij ervan uit dat deze kandidaat geschikt is en worden de bemiddelingskosten direct in rekening gebracht. Er vindt op dit moment geen enkele screening of controle plaats, zoals ik hierna nog zal aantonen. Als de hulpvrager deze kandidaat niet geschikt vindt, moet hij dat binnen twee weken melden, en dan wordt er een andere kandidaat uit de database gepikt. Op die manier kan de hulpvrager een aantal kandidaten aanvragen, maar er moet volgens Almexx hoe dan ook worden betaald, ook als je uiteindelijk helemaal geen geschikte kandidaat hebt kunnen vinden. Dit in tegenstelling tot wat er op de website over het kostenaspect staat vermeld. Als de hulpvrager besluit om de kandidaat eerst een keertje op proef te laten werken en vervolgens toch besluit dat de kandidaat niet geschikt is, zijn de twee weken verstreken en moet hij dus opnieuw bemiddelingskosten betalen.

Almexx beweert dat vooraf bekend is welke kwalificaties de huishoudelijke hulp heeft. Dit is klinkklare nonsens, zoals hierna wordt uiteengezet.

Naast de hier genoemde websites heeft Almexx op dit gebied nog de websites www.ikzoekeenschoonmaakster.nl, www.ikzoekpersoonlijkeverzorging.nl, www.ikzoekeenwittewerkster.nl, www.soppas.nl en www.ikzoekondersteunendebegeleiding.nl die vrijwel identiek zijn aan ikzoekhuishoudelijkehulp.nl.

Kandidaten

Eventuele kandidaten kunnen zich aanmelden via de tweede website van Almexx: www.ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl .

Hoewel er op de eerste website wordt gerept van een uitgebreide vragenlijst die de kandidaten moeten invullen, blijkt dit in de praktijk slechts te gaan om wat algemene, oppervlakkige gegevens, Deze gegevens worden op geen enkele wijze gecontroleerd, hoewel die gegevens de basis vormen voor wat het eerste controlemoment moest zijn. Ik kan dit met zekerheid beweren, omdat ik mijn twee poezen als kandidaat heb opgegeven.

Almexx stelt hierover dat de hulpvrager zelf de identiteit van de kandidaat kan checken aan de hand van het identiteitsbewijs. Dan heeft het dus helemaal geen zin dat de kandidaat het nummer van zijn identiteitsbewijs op de site van Almexx invult. Almexx had zelf ook een kopie of scan van het identiteitsbewijs kunnen vragen als bijlage mee te sturen bij de aanmelding. Dat zou in ieder geval meer zekerheid hebben gegeven dat de gegevens zoals die worden verstrekt, ook juist zijn.

Als adres van de ene poes heb ik een moskee opgegeven, om te zien of dit zou worden gecheckt. Dat had gemakkelijk gekund via, bijvoorbeeld, Googlemaps. Korné Pot van Almexx stelde in zijn reactie dat er in een moskee ook wel iemand kan wonen, en dat "een dergelijke methode over the top" zou zijn. Welke methode hij hier bedoelt, blijft in het ongewisse.

Het mobiele telefoonnummer van de beide poesjes was hetzelfde, hoewel de ene in Amsterdam zei te wonen en andere in Den Haag. Korné Pot van Almexx reageerde op deze ongerijmdheid met de stelling: "waarom zouden dezelfde telefoonnummers niet voor mogen komen?" Dat mag natuurlijk best, alleen is het fysiek erg onwaarschijnlijk vanuit de poesjes bezien, en vanuit de telecomprovider onmogelijk.

Als identiteitsbewijs gaf ik in beide gevallen een rijbewijsnummer op dat niet bestaat.

De kandidaten worden ver geacht aan te geven in welke straal rond hun woonplaats zij willen werken. Je kunt daar een willekeurig aantal kilometers invullen, hoewel de hulpvrager er in de meeste gevallen niet van gecharmeerd zal zijn als een hulp ver weg woont. Maaar daarop kan de hulpvrager niet selecteren; hij weet ook niet dat de kandidaat in theorie 100 km verderop kan wonen, totdat hij de gegevens van de kandidaat krijgt. En zoals al eerder gezegd wordt die kandidaat per definitie als "geschikt" aangemerkt.

Kosten

De kosten voor de bemiddeling bedragen € 27,50, plus € 2,50 voor elk uur dat er per week gewerkt moet worden. Daarbovenop komt een bedrag van € 12,50 als er een leeftijdseis wordt opgegeven. Een buitenproportioneel bedrag als je er rekening mee houdt dat Almexx in feite niets doet, behalve het domweg koppelen van de gegevens uit hun twee websites.

Almexx stelt in een reactie dat de kosten niet buitenproportioneel zijn omdat "wij inmiddels het volume hebben dat wij de kosten er net uit halen. Dit was een jaar geleden nog niet zover, toen leden wij met deze buitenproportionele tarieven verlies. Ook is er nergens in NL een bemiddelingsbureau te vinden wat voor dergelijke goedkope tarieven werkt. En al zouden onze tarieven buitenproportioneel zijn (wat ik dus bestrijd), dan is het toch aan de klant om wel of niet met ons in zee te gaan?" Almexx vindt dus dat de tarieven uitsluitend vanuit hun eigen perspectief moeten worden bezien, hetgeen een wat bizar standpunt is. De klanten weten niet dat er geen of nauwelijks activiteiten van Almexx tegenover staan, want zij worden in de waan gelaten dat er druk gescreend en gecontroleerd wordt, en dat er uitgebreide vragenlijsten zijn samengesteld en dat die worden gecontroleerd. Bovendien stelt Almeex impliciet dat het de verantwoordelijkheid van de mensen zelf is als ze worden belazerd, want ze hoeven immers niet met Almexx in zee te gaan? Als je dus met deze club werkt moet je ook niet zeuren als ze je een poot uitdraaien, lijkt de redenering te zijn.

Er zijn overigens niet zoveel bemiddelingsbureaus die dergelijke diensten aanbieden. Hoe de tarieven van andere bureaus liggen valt dus niet zo direct na te gaan. Wel heb ik de website van Regeltante.nl gevonden. Zij vargen een tarief van € 60, waarbij de hulpvrager rechtstreeks en onbeperkt in de gegevens van de kandidaten kan kijken. Er wordt vermeld dat deze bemiddelingskosten wellicht onder het AWBZ kunnen vallen (ontbreekt bij Almexx). Ook Regeltante geeft aan de kandidaten te screenen, en stelt dat ook telefonisch te doen, Verder heeft Regeltante een klachtenprocedure, en ook deze ontbreekt bij Almexx.

Werkwijze

Als een hulpvrager zich op de website aanmeldt, wordt de hulpvraag in de database opgenomen en vervolgens gematcht met de database van de kandidaten. Het lijkt erop dat dit volledig automatisch gebeurt, omdat mijn tweede poezenkandidaat zich zondagmiddag op de website had gemeld en haar eerste aanbieding de volgende ochtend kreeg. Kandidaten die een match vormen, krijgen een email. Zij moeten dan inloggen op de kandidatenwebsite, en aangeven of ze beschikbaar zijn voor deze hulpvraag. Zij krijgen daarbij alleen informatie over de aard van de werkzaamheden, en waar die ongeveer woont (het exacte adres wordt niet gegeven, en de naam van de hulpvrager evenmin). Als de kandidaat aangeeft beschikbaar te zijn, blijkt dat er nog meer kandidaten zijn gemaild, en dat het een kwestie was van wie het eerst zich op de website heeft gemeld. Je kunt dus ook kandidaat nummer 38 zijn, en dus geen schijn van kans hebben om ook daadwerkelijk aan de bak te komen. Om dat te voorkomen, heeft Almexx inmiddels een andere melkkoe van stal gehaald: de kandidaten kunnen SMS-berichten "kopen". Hiermee kunnen ze bewerkstelligen dat Almexx hen een SMS stuurt, zodat ze misschien eerder op de website kunnen inloggen en dus meer kans maken om in contact te worden gebracht met de hulpvrager. Ook hiervoor worden buitenproportionele vergoedingen gevraagd. Als dit bovendien snel tot resultaat leidt, ben je vervolgens de rest van je SMS-tegoed kwijt. Almexx meldde hierover desgevraagd: "We hebben de kosten hiervan nog lang niet eruit, maar dit is puur een service waar de werkzoekers zelf om vragen. Bovendien sturen we per zorgaanvraag maximaal naar 5 mensen een SMS. Als je maar bij 1 persoon aan de slag wil koop je geen 20 SMS-jes." Dat betekent dus, dat als je SMS-tegoed hebt gekocht, je er nog steeds niet zeker van bent dat je ook daadwerkelijk een SMS krijgt; ook dan kun je lager in de pikorde staan en bijvoorbeeld de 6de kandidaat zijn. En als je wel een SMS krijgt, kun je nog steeds de tweede of derde kandidaat zijn, en dat kan nog steeds "heel vervelend" zijn. Ook hier geldt dat de kandidaten niet weten dat er naar vijf mensen een SMS kan worden gestuurd, en deze bewering kan niet worden gecontroleerd. Ook hier lijkt de redenering dat als je belazerd wilt worden, Almexx dat als "service waar de werkzoekers zelf om vragen" graag faciliteert.

De kandidaat die zich als eerste op de website aanmeldt, wordt automatisch geselecteerd als de kandidaat van wie de gegevens naar de hulpvrager worden gestuurd. Van enig controlemoment is geen sprake, hoewel de website had aangegeven dat dit het tweede controlemoment zou zijn. Het derde controlemoment moest door de hulpvrager zelf worden verricht, zodat het er per saldo op neer komt dat Almexx geen enkele controle zelf verricht. Ook heeft Almexx geen enkel zicht op de vraag of er een match kan zijn tussen de hulpvraag en de kandidaat.

Als de kandidaat op de website heeft aangegeven dat hij beschikbaar is voor de klus, en dat achteraf toch niet blijkt te zijn, krijgt hij een boete van Almexx van € 12,50. Ik ben benieuwd wie dat ook daadwerkelijk betaalt.

De kandidaat krijgt daarna een email waarin de naam van de hulpvrager wordt vermeld. Er wordt gezegd dat je "binnen een week" zult worden benaderd voor een afspraak. Die termijn krijgt de hulpvrager niet, maar daarvan hoopt Almexx natuurlijk ook dat die wordt overschreden, want na twee weken kunnen ze een nieuwe rekening sturen.

In mijn geval nam de hulpvrager direct per email contact op. Toen ik had uitgelegd hoe het zat, werd ik na een kwartiertje gebeld door Almexx, met de vraag of het klopte dat ik een poes was. Geweldig!

Conclusie

Almexx valt met de websites www.ikzoekhuishoudelijkehulp.nl en www.ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl wat mij betreft in de categorie "dubieuze praktijken" van ondernemend Nederland.

Zelfs nadat ik zelf Almexx schriftelijk op de hoogte had gesteld van mijn nep-inschrijvingen, en nadat zij de bevestiging hadden gekregen dat ik geen echte kandidaat was, en nadat Almexx hierop ook had gereageerd op al mijn kritiek op hun functioneren, kreeg mijn poes opnieuw een aanbod voor een zorgzamebijbaan. Helaas was zij deze keer de tweede kandidaat, dus het is de vraag of zij opnieuw wordt benaderd. Als dit het geval is, zal ik dat op deze site melden.

Als iemand ervaringen heeft met deze club, kan hij/zij zich bij mij melden. Mijn advies is in elk geval de rekening niet te betalen voordat je daadwerkelijk iemand hebt gevonden die aan je eisen voldoet, en als kandidaat in elk geval geen SMS-tegoed te kopen. Beter is nog met deze firma helemaal niet in zee te gaan vanwege alle loze beloftes, en vooral vanwege de mentaliteit die alleen maar oog heeft voor de eigen positie. Niet bepaald een dienstverlenende instelling!

 

Door Myra Ronner, 12 april 2010

Update

Na de publicatie van dit artikel verwijderde Almexx de ene poezenkandidaat; de andere staat er nog altijd op. Ik schreef de eerdere poes voor de tweede keer in, zelfde naam, zelfde adres en telefoonnummer, en ik kreeg zowaar opnieuw twee nieuwe aanbiedingen, en was ook een keer de eerste kandidaat en werd opnieuw gekoppeld. Dus ook na deze publicatie werd er niet gescreend.

Inmiddels was de directeur van Almexx, de heer K. Pot, boos geworden en dreigde met een gerechtelijke procedure wegens smaad. Er kwam ook een brief met een dergelijke strekking van een Rechtsbijstandskantoor. Nadat ik uiteen had gezet wat mij zo stoorde aan de gang van zaken bij Almexx, kreeg ik onlangs een nieuwe brief van het rechtsbijstandskantoor, waarin werd aangegeven dat Almexx een aantal wijzigingen had aangebracht in de tekst van de websites. Waarmee men dus impliciet aangeeft dat er wel degelijk sprake was van misleiding.

Almexx heeft ook elders op de website een reactie op mijn artikel geplaatst, waarin zij o.a. proberen aan te tonen dat er op het inschrijfformulier wel degelijk ruimte is voor extra criteria. Maar als je het inschrijfformulier ziet zoals dat ook nu op de site staat, ontbreekt die mogelijkheid nog steeds en is er slechts ruimte voor "opmerkingen."

Nog steeds staat er op de website dat er vooraf controle op de huishoudelijke hulp plaatsvindt. Korné Pot van Almexx zei telefonisch dat deze controle erin bestaat dat zij checken of de postcode vier cijfers bevat, en het telefoonnummer uit tien cijfers bestaat...(!)

Kortom: Almexx heeft betere huishoudelijke hulpen nodig om haar stoepje schoon te vegen.

Door Myra Ronner, 31 mei 2010

Update 2

Er zijn meerdere mensen die mij in de afgelopen weken hebben gemaild en die aangaven dat niet alleen Almexx denkt dat het geld op straat ligt, maar ook Bos Incasso. Dit incassobureau wordt veelvuldig door Almexx ingeschakeld als mensen de rekening niet betalen. Dat gebeurt nogal eens, omdat de dienstverlening van Almexx vaak van een schokkend laag niveau is. Als je eenmaal in de tentakels van Bos Incasso bent terechtgekomen, is het moeilijk om je daaruit los te wurmen, want naar argumenten, hoe zinnig ook, wordt niet geluisterd. Zo mailde iemand mij dat hij gekoppeld werd aan iemand die allang niet meer beschikbaar was voor ikzoekhuishoudelijkehulp.nl, waarna hij Almexx had gemaild dat hij geen prijs meer stelde op verdere bemiddeling. Hij kwam daarna bij Bos Incasso terecht. Ene mevrouw S. Scheltinga van dit bureau had vervolgens de navolgende geschifte redenering: " Feit is dat u zelf de aanvraag voor een huishoudelijke hulp hebt ingetrokken, en dat cliënte om die reden voor u niet op zoek kon gaan naar een nieuwe geschikte huishoudelijke hulp. Dat cliënte uiteindelijk geen gegevens heeft kunnen aanleveren van een geschikte huishoudelijke hulp, valt cliënte dan ook niet toe te rekenen en derhalve bent u onderhavige vordering verschuldigd." Met andere woorden: Scheltinga vindt dat als je eenmaal bij Almexx bent terechtgekomen, moet Almexx linksom of rechtsom de kans krijgen om kandidaten op je af te sturen. Dat je na één foute kandidaat je bekomst hebt van die club wil er kennelijk niet in. Men intimideert de klant met juridische procedures, en stelt vervolgens: "De kosten van de gerechtelijke procedure alsmede de bijkomende kosten komen geheel voor uw rekening." Dit laatste is gezwam; de kosten kunnen alleen voor rekening van de klant komen als de rechter de vordering toewijst. En dat laatste is maar zeer de vraag.

Overigens heeft Almexx een nieuw foefje van stal gehaald: een klachtenwebsite: www.hulp-in-huis.nl . Men suggereert dat het hier gaat om een onafhankelijke klachteninstantie waar je terecht kunt als je klacht bij Almexx is afgewezen. Niets is minder waar: het gaat hier om een nieuwe website die gerund wordt door Almexx zelf.

Door Myra Ronner, 29 juli 2010

Update 3

De Rechtbank Den Haag heeft uitspraak gedaan in de zaak waarin Almexx de betaling van bemiddelingskosten probeerde af te dwingen. De rechter heeft Almexx in het ongelijk gesteld. Allereerst omdat Almexx de kandidaat huishoudelijke hulpen niet of onvoldoende heeft gescreened; ik mocht ervan uitgaan dat er "enige vorm van relevant contact is geweest tussen Almexx en de kandidaten die zij als huishoudelijke hulp voorstelt". Bovendien vindt de rechter dat de stelling dat bemiddelingskosten verschuldigd zouden zijn zodra een aanvraag is ingediend, niet is onderbouwd, en dat er geen vordering kan zijn als er geen geschikte huishoudelijke hulp is aangeboden. In dit verband is dat dus iemand die de hulpvrager geschikt vindt.

Myra Ronner, 27 augustus 2010

 

 

 

Reageer op dit artikel!

 

 

 

Almexx Artikel over de oplichterij van Almexx met diverse websites