Home

Columns

Verhalen

Artikelen

Contact

 

 

 

 

BTW op wiet?

In Trouw van zaterdag 25 juli jl stond een artikel, waarin Boris van der Ham van D66 zegt wel iets te zien in de heffing van BTW op wiet. Hij is in de Californische stad Oakland op werkbezoek geweest en heeft daar gezien dat er accijns wordt geheven op medicinale wiet. Hij ziet al enkele tientallen miljoen belastingopbrengst in het verschiet als er werkelijk 19% BTW wordt geheven op de verkoop van wiet in Nederland.

Willem Panders van de Bond van Cannabis Detaillisten ziet ook wel wat in het idee, want dan kunnen ondernemers met een BTW-nummer ook de BTW op hun investeringen terugvorderen.

Het hele idee kan naar de prullenbak, en ik zal uitleggen waarom.

BTW, of ook wel omzetbelasting genoemd, is een Europese belasting. Dat wil zeggen, de BTW-regelgeving in alle Europese landen is gebaseerd op de Europese Zesde Richtlijn BTW. Nationale wetgeving mag alleen op kleine onderdelen afwijken van deze richtlijn, en slechts op punten waar de richtlijn zelf daarin openingen biedt. Jurisprudentie die door het Europese Hof van Justitie wordt gewezen, is bindend voor alle lidstaten.

Nu heeft het Europese Hof van Justitie al in 1988 het eerste arrest gewezen over de belastbaarheid van BTW op (hard)drugs. Conclusie was dat BTW-heffing op illegale activiteiten niet tot heffing van BTW kan leiden. Van dit standpunt is het Hof nooit teruggekomen. Ook onze eigen, nationale jurisprudentie is, en dat kan ook niet anders, in deze lijn verdergegaan.

Op het punt van de aftrekbaarheid van BTW op investeringen (vooraftrek) door ondernemers, wijkt onze Nederlandse Wet op de omzetbelasting af van de Zesde Richtlijn. De Richtlijn staat alleen deze aftrek toe voor zover daar belastingheffing tegenover staat. In die contekst is er dus geen vooraftrek mogelijk. De Nederlandse Wet sluit alleen vooraftrek uit voor zover dit betrekking heeft op vrijgestelde prestaties. Aangezien die (vrijgestelde) prestaties met name worden genoemd, en de handel in (hard- en soft-) drugs en de handel in paddo's daar niet onder vallen, is er dus in Nederland wel vooraftrek mogelijk. Dit gat in de wet bestaat al ruim tien jaar en is nog altijd nooit gedicht.

Juist van een partij die erg Europees georienteerd is, is het proefballonnetje een nogal dom idee. Boris van der Ham, woordvoerder fiscale zaken van D66, had dit moeten en kunnen weten.

Verderop in het artikel laat Van der Ham nog weten dat hij ook de wiettelers winstbelasting wil laten betalen. Ook dat is een nogal dom idee, omdat de hennepteelt zich, ook wanneer die gereguleerd is, zich per definitie op de grens van de illegaliteit zal bevinden, zolang Nederland het enige land is dat hennepteelt toestaat, en er dus ook veel geteelt zal worden voor de export. De Nederlandse fiscus krijgt dus nooit volledig zicht op deze activiteiten.

Ik heb Boris van der Ham al vaker mails gestuurd over fiscale aangelegenheden, maar hij neemt niet de moeite die te lezen. Ook van dit artikel zal ik hem op de hoogte stellen. Ook heb ik een open brief gestuurd naar de redactie van Trouw. Mocht er een reactie komen, dan zullen we die hier plaatsen.

Reageer op dit artikel!